Tính đến tháng 8/2015, tiến độ xây dựng Opal Riverside Thủ Đức của Đất Xanh đang tiến hành làm khu nhà mẫu và nhà điều hành.

Dự kiến sẽ mở bán sớm trong tháng 11/2015

Tiến độ Opal Riverside Tháng 7.2015
Tiến độ Opal Riverside Tháng 7.2015

 

Tiến độ Opal Riverside Tháng 7.2015
Tiến độ Opal Riverside Tháng 7.2015
Tiến độ Opal Riverside Tháng 7.2015
Tiến độ Opal Riverside Tháng 7.2015
Tiến độ Opal Riverside Tháng 7.2015
Tiến độ Opal Riverside Tháng 7.2015
Tiến độ Opal Riverside tháng 6.2015
Tiến độ Opal Riverside tháng 6.2015

BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN